På havnen i Sundby blev der i 2015 opsat videoovervågning ved de 3 bådbroer i havnen.
Opsætningen af videoovervågningen finansieret med støtte fra Landdistriktsrådet for Morsø Kommune og Nordea Fonden og Solbjerg Sundby Sparekasses gavefond.

Kameraer er opsat på master så de holder øje med færdslen til og fra de 3 bådbroer.

Havnen har fået tilgang af flere nye bådejere, som har sagt at de har valgt netop Sundby havn på grund af videoovervågningen.
Grundet de mange nye bådejere der har meldt deres ankomst i havnen i 2016, forventes antallet af både i havnen at komme op på godt 60 både.
En flot fremgang siden 2013 fra 12 joller til nu 60 både.

Mange af de nye bådejere i havnen er nogen der ikke tidligere har haft båd, så det er ikke noget med at Sundby Havn tiltrækker bådejere fra andre havne, hvilket vi ser som meget positivt.

Så rygterne omkring tilbagegang i bådejere passer ikke – der er måske en tilbagegang blandt bådejere med store dyre både, men der er en stærk tilgang i de mindre knap så dyre både.

Sundby Mors Havn vil gerne endnu engang takke LDR for støtten til videoovervågningen, som på denne måde er med til at fremme udviklingen i havnene på Mors.

Der er stadigvæk masser af udviklingspotentiale i havnene på Mors, og Sundby Mors Havn håber derfor fremadrettet at kunne komme i betragtning endnu engang hos Landdistriktsrådet for Morsø Kommune LDR i forbindelse med et udviklingsskabende projekt.

På vegne af Sundby Mors Havn

Henrik Jensen