OPBEVARINGSSKUR PÅ HAVNEN TIL SØSPORTSUDSTYR

Der hvor skuret er planlagt opstillet er der fremført disponibelt rør til el og vand.
Der er endnu ikke udlagt fliser på arealet, da vi først skulle have overstået gravearbejdet. Forventer at få færdiggjort i 2016.

Skuret er bygget så det kan flyttes med en kran.
Dette forventer vi at kunne gøre i løbet af 2016, når fliser er anlagt på området hvor skuret skal stå.

Der mangler at blive opsat elinstallationer i skuret (lys), men dette kan først tilsluttes når skur står det rigtige sted.

Ligeledes kan nedløbsrør ikke tilsluttes da der ikke er noget afløb til denne.
Det samme gælder for vand, som skal bruges til at skylle saltvandet af udstyret efter brug.

Men alt sammen regner vi med at få færdiggjort i foråret 2016.

Finansieringen er opnået med støtte fra Landdistriktsrådet for Morsø Kommune – LDR,
og fra Jem & Fix Fonden.

Sundby Mors Havn vil gerne endnu engang takke LDR for støtten til opbevaringsskuret, som på denne måde er med til at fremme udviklingen i havnene på Mors.

Det at udstyret nu kan opbevares på havnen gør at der forventes en stigning i søsportsaktiviteterne.

På vegne af Sundby Mors Havn

Henrik Jensen