Videoovervågning på Sundby havn

På havnen i Sundby blev der i 2015 opsat videoovervågning ved de 3 bådbroer i havnen. Opsætningen af videoovervågningen finansieret med støtte fra Landdistriktsrådet for Morsø Kommune og Nordea Fonden og Solbjerg Sundby Sparekasses gavefond. Kameraer er opsat på master så de holder øje med færdslen til og fra de 3 bådbroer. Havnen har fået tilgang…

Thissinghus Bådelaug

I 2013 ansøgte Thissinghus Bådelaug om midler til en bølgebryder og et mini vandland. Landdistriktsrådet støttede projektet som den 25. juni 2014 stod færdigt og klar til brug. Borgmester Hans Ejler Bertelsen indviede det nye anlæg. Udover anlægget havde bådelauget fået den pavilion der stod ved Erslev Afklaringscenter, mod at de selv sørgede for at…

Fugletårn i Dragstrup

I 2013 renoverede Dragstrup Byforening motions/vandrestierne vest for byen. Stierne blev planeret og tilsået med græs, så farbarheden forbedredes betragteligt. Dette gav flere adgang til den dejlige natur i området. For bedre at give et indblik i det rige fugle og dyreliv, der befinder sig i og omkring Jølby Nor, blev det derfor besluttet at…