Morsø kommune stiller hvert år 100.000,- til rådighed for de 19 beboerforeninger, som primært skal anvendes til vedligehold af bygninger og anlæg.
LDR administrerer beløbene således at hver beboer forening kan modtage et tilskud på 5250,- efter kvittering med behørig dokumentation for udgifterne.Der kan gives tilskud til
  • Forbedring og vedligehold af forsamlings- og aktivitetshuse
  • Græsslåning  på arealer som
  • Etablering af hjemmesider
  • M.m.

Kvitteringer sendes til kassereren senest den 20. november – hvorefter de udbetales.