Iht. vedtægterne, er et af Landdistriktsrådet opgaver, at bistå foreninger, sammenslutninger,
organisationer, personer og virksomheder med projekter af væsentlig betydning for landdistrikternes udvikling. Til hvilket kommunen stiller kr. 400.000 til rådighed.

Når rådet vurderer et projekt, lægger vi vægt på, at projektet indeholder nogle af nedenstående punkter:

  • Være med til udvikle landdistrikterne
  • Have et socialt og/eller kulturelt aspekt
  • Have et samarbejde på tværs af foreninger, by-, sogne- og herredsgrænser
  • Være offentligt tilgængeligt
  • Have en blivende værdi

Det ansøgte beløb skal suppleres med mindst lige så stort beløb fra andre offentlige midler.

Ansøgningsfristerne offentliggøres i dagspressen eller her på hjemmesiden og facebook siden.

Ansøgninger skal indeholde :

  • Tydelig beskrivelse af projektet
  • Realistisk budget for projektet
  • Ansøgt beløb fra LDR
  • Andre ansøgte midler
  • Evt vedtægter for foreninger

Repræsentanter for ansøger indkaldes til at fortælle om projektet. LDR vurderer om, der skal foretages besigtigelse af projektet.

Indstilling fra LDR sendes til ansøger og Morsø kommune.
Økonomiudvalget behandler herefter indstillingen fra LDR.

Godkendte projekter forpligter sig til at fortælle om deres projekt på halvårsmødet og tydelig skilte med at de har fået støtte fra LDR.