Det var en rar meddelelse vi fik d. 28. april, vores ansøgning om tilskud til reetablering af anlægget ved forsamlingshuset var blevet godkendt.
Anlægget ved Frøslev Forsamlingshus er et gammelt samlingssted og har i mange år ligget mere eller mindre tilgroet.
For et par år siden var der nogle, som tog ideen op med at genoprette anlægget.
Træer blev fjernet og området blev klargjort til videre arbejde.
Med støtte fra landdistriktrådet kan vi komme videre med arbejdet, som består af jordarbejde, ny beplantning, reparation af talerstol, mindesten og genetablering af gangstier.
Arbejdet forventes færdig i foråret 2017.
Projekter gennemføres med støttes fra LDR, Frøslev Mollerup sparekasse, egenbetaling, meget frivillig arbejde og maskiner fra lokal entreprenør.

Mvh.
Frøslev Forsamlingshus
v/Verner Jensen