I 2013 renoverede Dragstrup Byforening motions/vandrestierne vest for byen. Stierne blev planeret og tilsået med græs, så farbarheden forbedredes betragteligt. Dette gav flere adgang til den dejlige natur i området.
For bedre at give et indblik i det rige fugle og dyreliv, der befinder sig i og omkring Jølby Nor, blev det derfor besluttet at opførelsen af et fugle/udkigstårn ville være et væsentligt aktiv i formidlingen heraf.

Gå fra kirkens P-plads i vestlig retning ad stien i skovbrynet. Ca. 150 meter
Ved åen drej til venstre mod syd. Følg stien ca. 250 meter.

  • Opført med frivillig arbejdskraft i foråret 2016
  • Med rådgivning fra Dansk Ornitologisk Forening
  • Med støtte fra Dragstrup-Skallerup Sparekasses fond
  • Med støtte fra Landdistriktsrådet i Morsø kommune
  • Med velvillighed fra Morsø kommune
  • Med TAK til lodsejeren