• at deltage i arbejdet med gennemførelsen af Morsø Kommunes landdistriktspolitik
  • at udgøre et kontaktorgan mellem landdistrikterne og Morsø Kommune
  • at varetage landdistrikternes interesser overfor Morsø Kommune og andre offentlige myndigheder
  • at udarbejde forslag til udvikling og forbedring af landdistrikterne
  • at sikre landsbyernes kvaliteter og værdier socialt, kulturelt og erhvervsmæssigt, samt bidrage til at udbrede kendskabet hertil.
  • at bistå foreninger, organisationer, personer og virksomheder med projekter af væsentlig betydning for landdistrikternes udvikling, gerne i samarbejde med andre offentlige myndigheder
plejehjem-woman-dk-Wts2FFWbTxYhvtWEl_bo2g

Vi vil sikre de lokale kvaliteter i hverdagen.

solceller-507091269_crop-cropresize-768x450

Vi vil sikre bæredygtighed i de små samfund

shutterstock_573828889

Vi vil sikre bevarelsen af allerede eksisterende værdier.

Ansøgninger til beboerforeningernes rådighedsbeløb
Morsø kommune stiller hvert år 100.000,- til rådighed for de 19 beboerforeninger, som primært skal anvendes til vedligehold af bygninger og anlæg.
LDR administrerer beløbene således at hver beboer forening kan modtage et tilskud på 5250,- efter kvittering med behørig dokumentation for udgifterne.Der kan gives tilskud til
 • Forbedring og vedligehold af forsamlings- og aktivitetshuse
 • Græsslåning  på arealer som
 • Etablering af hjemmesider
 • M.m.

Kvitteringer sendes til kassereren senest den 20. november – hvorefter de udbetales.

Ansøgning til Landdistriktsmidler

Iht. vedtægterne, er et af Landdistriktsrådet opgaver, at bistå foreninger, sammenslutninger,
organisationer, personer og virksomheder med projekter af væsentlig betydning for landdistrikternes udvikling. Til hvilket kommunen stiller kr. 400.000 til rådighed.

Når rådet vurderer et projekt, lægger vi vægt på, at projektet indeholder nogle af nedenstående punkter:

 • Være med til udvikle landdistrikterne
 • Have et socialt og/eller kulturelt aspekt
 • Have et samarbejde på tværs af foreninger, by-, sogne- og herredsgrænser
 • Være offentligt tilgængeligt
 • Have en blivende værdi

Det ansøgte beløb skal suppleres med mindst lige så stort beløb fra andre offentlige midler.

Ansøgningsfristerne offentliggøres i dagspressen eller her på hjemmesiden og facebook siden.

Ansøgninger skal indeholde :

 • Tydelig beskrivelse af projektet
 • Realistisk budget for projektet
 • Ansøgt beløb fra LDR
 • Andre ansøgte midler
 • Evt vedtægter for foreninger

Repræsentanter for ansøger indkaldes til at fortælle om projektet. LDR vurderer om, der skal foretages besigtigelse af projektet.

Indstilling fra LDR sendes til ansøger og Morsø kommune.
Økonomiudvalget behandler herefter indstillingen fra LDR.

Godkendte projekter forpligter sig til at fortælle om deres projekt på halvårsmødet og tydelig skilte med at de har fået støtte fra LDR.

Download skema til udfyldning

Formålet med Grøn Mors er, at vi understøtter det arbejde, som repræsentanter fra landsbyerne laver som frivilligt arbejde for at vedligeholde og forskønne landsbyerne.
Det vil sige, at vi kommer med arbejdskraft. Vi har de mest almindelige redskaber som plæneklippere, haveredskaber herunder også hækkeklippere, buskryddere, skovle og motorsav.
Er der brug for andet, eksempelvis maling og pensler er det dem, vi arbejder for, der skaffer det.

Det vi laver er at slå græsset på grønne områder, luge bede, pleje hække og buske, rydde områder og køre affald væk, maleropgaver eller tilsvarende.
I mindre omfang kan vi løbende vedligeholde nogle områder.
Vi kan også hjælpe med forskellige praktiske opgaver op til byfester eller lignende.

Grøn Mors må derimod ikke overtage et arbejde, der allerede i dag bliver løst af enten offentlig eller privat arbejdskraft.
Ligeledes må Grøn Mors heller ikke tage de nye opgaver ind man ellers ville bruge entreprenør/firma til.

Det vi har brug for er, at der er en kontaktperson fra landsbyerne, som viser os opgaven, og som kan kontaktes, såfremt der opstår tvivl om, hvordan opgaven skal løses.
Det er typisk den repræsentant, der bestiller opgaverne.

Hvis der er opgaver, som I er i tvivl om, hvorvidt vi kan eller må – så spørg os endelig. Så undersøger vi det gerne.

Når i ønsker hjælp til en opgave kontakter I Tommy Rolighed på telefon 21 59 22 81.