LDR’s formål er:

  • at deltage i arbejdet med gennemførelsen af Morsø Kommunes landdistriktspolitik
  • at udgøre et kontaktorgan mellem landdistrikterne og Morsø Kommune
  • at varetage landdistrikternes interesser overfor Morsø Kommune og andre offentlige myndigheder
  • at udarbejde forslag til udvikling og forbedring af landdistrikterne
  • at sikre landsbyernes kvaliteter og værdier socialt, kulturelt og erhvervsmæssigt, samt bidrage til at udbrede kendskabet hertil.
  • at bistå foreninger, organisationer, personer og virksomheder med projekter af væsentlig betydning for landdistrikternes udvikling, gerne i samarbejde med andre offentlige myndigheder

[efb_likebox fanpage_url=”LDRMORS” box_width=”” box_height=”” locale=”da_DK” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”1″ small_header=”1″ hide_cta=”1″ ]

kvalitet

Vi vil sikre de lokale kvaliteter i hverdagen.

genbrug

Vi vil sikre bæredygtighed i de små samfund

filmappe

Vi vil sikre bevarelsen af allerede eksisterende værdier.